Instanser

Om Ni saknar ett bolag, vänligen mejla mig här, tack.

Instanser

Boverket – Arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende
Ekonomistyrningsverket – ESV ger stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor.
Lantmäteriet – Är den myndighet som kartlägger Sverige
SIQInstitutet för Kvalitetsutveckling

 

Miljö

Byggmiljöguide (Folksam)
Byggvarubedömningen
Forum för hållbara fastigheter 
Kemikalieinspektionen
Sweden Green Building Council

 

Miljö – Konsulter 

KTC
SundaHus