Kunder

    Kund

    Vad     

Atrium Ljungberg Verksamhetsutveckling
HSB Södertörn Affärsutveckling
REAL Value Management Upphandling av drift- och teknisk förvaltning
P&E Fastighetspartner Verksamhetsanalys med förbättringsförslag
Fabege Affärsutveckling
SveaReal Upphandling av fastighetsdrift
HSB Stockholm Affärsutveckling
Brinkeberg Verksamhetsanalys med förbättringsförslag
Grön Bostad Affärsutveckling
Coop Fastigheter Upphandling av fastighetsförvaltning
Folksam Upphandling av fastighetsförvaltning
Mimer Affärsutveckling
AFA Fastigheter Verksamhetsanalys med förbättringsförslag
SEB Avtalsanalys

    Utbildare

    Föreläsning i ämnet

KTH Att arbeta som en Fastighetsförvaltare
BFAB Förvaltarens roll
Folkuniversitetet Förvaltarrollen