Partners

Barium
BSL Rekrytering
META Som oberoende konsulter hjälper META fastighetsförvaltande och serviceinriktade företag att som projektledare, specialist och rådgivare med engagemang och spetskompetens genomföra affärsstödsutveckling.
Mestro Mestro är en automatisk plattform för energidatamätning som sedan starten har hjälpt ett flertal stora fastighetsbolag, retailbolag och hotellkedjor att ta fullständig kontroll över sin energiförbrukning.
REQS REQS System är fastighetssystemet för den fastighetsägare som vill ha ordning och reda i sitt bestånd. Det finns f.n. 35 st. moduler (användningsområden) utvecklade med den senaste tekniken. Systemet tar hand om ert totala behov av fastighetsinformation med tyngdpunkt på området besiktningar & kontroller.  REQS ger ett färdigutvecklat koncept med informationsinsamling och presentation, där bl.a. besiktningsmän/entreprenörer arbetar fullt ut i kundens databas. REQS spar tid/pengar och ger dig nästa nivå av professionell fastighetsförvaltning.
Fastighetskompetens