Tjänster

Generellt så tror jag inte på tjocka rapporter. Det är att underskatta kunden (Bolaget).
Jag tar hellre i samarbete med Bolaget fram korta men tydliga förbättringsförslag och kopplar detta till en aktivitetsplan. Det är viktigt att Bolaget äger denna förändringsprocess och där kan jag självklart vara med i en uppstart eller styrgrupp. Ibland behöver man vara flera konsulter med olika kompetenser och jag samarbetar med flera bra konsulter som gärna ställer upp.
Förändringsarbete är inget projekt, men ibland kan det vara bra att ta in någon utifrån.
En Katalysator.

 

Upphandling

Jag gör drift- eller förvaltningsupphandlingar till privata fastighetsägare.
Under 2015 hjälpte jag Folksam, Coop, SveaReal och REAL med detta.

 

Verksamhetsutveckling

Jag gör i nära samarbete med ledningen en verksamhetsanalys med förbättringsförslag efter intervju med medarbetare i bolaget.
Under 2015 hjälpte jag AFA Fastigheter, Brinkeberg och P&E Fastighetspartner med detta.

 

Affärsutveckling

Jag kan vara ett stöd när ett bolag vill utveckla sin affär.
Under 2015 hjälpte jag HSB Stockholm, Grön Bostad, Mimer och Fabege med detta.

 

Föreläsningar

Jag föreläser i ämnet Fastighetsförvaltning med tonvikt på Förvaltarrollen.
Under 2015 föreläste jag hos BFAB, Folkuniversitetet och KTH.